Jak zostać instruktorem snowboardu?

Wydaje się, że mało osób jeżdżących na desce wie, że w ramach Polskiego Związku Snowboardu działa specjalna Komisja Szkolenia, która ma odpowiadać za przygotowywanie do pracy kadry instruktorskiej. Mimo krótkiego czasu jaki upłynął od jej powołania udało się już stworzyć system szkolenia, który wydaje się, że idzie w dobrym kierunku. Dotychczasowe prace Komisji dały nam systematykę ewolucji techniki jazdy, hierarchii stopni instruktorskich, programów obozów i szkoleń oraz specjalnych materiałów szkoleniowych. W konsekwencji dało to szansę na stworzenie pierwszych grup demonstrantów, pomocników instruktora oraz instruktorów. Ciężka praca twórców Komisji Szkolenia sprawiła, że ostatecznie pojawiają się Licencjonowane szkoły uczące jeździć na desce, które przejmują rolę organizatorów kursów na stopnie PZS. 

Chcemy więc podać kilka istotnych informacji, które dadzą nam odpowiedź szczególnie dla osób, które chcą zostać instruktorami snowboardu (sprawdź ofertę kursu: http://szkolenia-gw.pl/oferta/kurs_instruktora_snowboard) , ale nie mają pojęcia jak to zrobić, co trzeba umieć i co będzie czekać ich na tej drodze. Jeśli chcemy lepiej rozumieć systemy szkolenia, a szczególnie podział stopni instruktorskich najlepiej zacząć od całej ewolucji jaka się dokonała. 

Część nazw pewnie będzie niezrozumiała, jednak podział na stopnie będzie wyznaczał pewne granice. Wygląda to tak, żę szkolenia opierają się na stopniach sprawności oraz stopniach szkoleniowych. Stopnie sprawności są trzy i będą potwierdzeniem umiejętności jazdy na desce a dokładniej umiejętności wykonywania specjalnych ewolucji w stosunku do danego stopnia systematyki. 

szkolenie na instruktora snowboardu

Posiadanie stosownego stopnia sprawności będzie wymagane co będzie przedstawione poniżej. W ramach przystąpienia do kursu na odpowiedni stopień szkoleniowych nie można wziąć udziału w kursie Demonstratora, jeśli nie ma się pierwszego stopnia. Pozwala nam to uniknąć takich sytuacji, w których ktoś będzie chciał brać udział w kursie np. na Pomocnika Instruktora, ale nie do końca potrafi jeździć. To najlepszy możliwy podział. Mamy potwierdzenie umiejętności, tak zwany stopień sprawności to będzie można przyjść na kurs i uczyć się kolejnych umiejętności. Zdobycie odpowiedniego stopnia sprawności nie jest związane koniecznie z odbyciem kursu. Z racji na to, że mało kto potrafi dobrze jeździć zdanie egzaminu uzależnione jest właśnie od umiejętności zdającego. Zdobywanie III stopnia sprawności będzie możliwe, tylko gdy bierze się udział w kursie na Pomocnika, a to będzie związane już z wysokim stopniem trudności.  

Stopnie szkoleniowe przygotowane przez PZS mają dla nas trzy etapy: Demonstrator szkolny PZS, Pomocnik Instruktora PZS oraz Instruktor. W tym schemacie kluczowa sprawa to oczywiście kurs na Pomocnika Instruktora, który może być traktowany jako pierwsza część kursu na Instruktora Rekreacji PZS. Oczywiście warunkiem uczestnictwa będzie posiadanie 11 stopni sprawności i do tego również 17 lat ukończonych. To ważne, ponieważ wiek ma gwarantować, że taka osoba będzie już zdolna do samodzielnej pracy na stoku. To stopień, który w jakieś mierze będzie już narzucał pewną odpowiedzialność, zobowiązuje, co sprawi, że zdobycie go wymaga wiele pracy. Jest to kurs, w którym na bazie wcześniej uzyskanych umiejętności jazdy uczestnik uczy się metodyki, organizacji zajęć i wielu innych istotnych kwestii, które zdecydują o dobrym warsztacie pracy. 

Demonstrator szkolny PZS to stopień przeznaczony dla młodzieży, która ma między 12 a 16 lat, a jego zdobycie to pewna przepustka do tego, by czynnie pomagać nauczycielom wychowania fizycznego w czasie zająć na desce. Zdobycie demonstranta nie będzie związane koniecznie z przystąpieniem na kurs na Pomocnika, ale wydaje się, że najbardziej będzie wskazane dla młodzieży, by dalej zdecydowali się również przystąpić do tego, by swoją karierę instruktorską dalej kontynuować, ponieważ to pewna baza techniczno – teoretyczna, a na tym wczesnym etapie już będzie można poznać specyfikę kursów, egzaminów. 

Kursy Instruktora Rekreacji oraz Sportu PZS są organizowane przez Komisję szkolenia w formie centralnej i mają specjalnie określony program. Zdobycie stopnia instruktora będzie równoznaczne z tym, że uda się uzyskać uprawnienia do samodzielnego szkolenia i będzie się mieć zawód chroniony prawem. Poniżej damy również informację o systemie szkolenia instruktorów PZS i skrót regulaminów dla kadr PZS. 

Gorąco polecamy wszystkim szkolenia i doszkolenia na stopnie sprawności PZS oraz kursy na stopnie szkoleniowe. Jak pokazuje życie deska może się rozwijać nie mniej szybko niż internet a więc instruktorzy mogą mieć wiele pracy, ale cały czas brakuje ludzi, którzy mogą tą pracę właśnie wykonywać. Warto jeździć dobrze, bo dopiero wtedy jazda będzie dawać nam dużo radości.

Szczegóły na stronie >>

O serwisie

Portal poświęcony tematyce motoryzacyjnej oraz technologicznej

Jak wybrać odpowiednią felgę?
W jaki sposób poradzić sobie z zawieszeniem?
Jakie wybrać dodatki do wystroju wnętrza?

Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz tylko u Nas.

Black Weekend

wiertarko wkrętarki

farby do wnętrz

Kontakt

kontakt@mogilnocity.pl

Galeria