Funkcjonowanie rynku kapitalistycznego

W rozumieniu ekonomii rynek to takie miejsce, gdzie dokonuje się różne transakcje kupna i sprzedaży. To zespół mechanizmów, które rządzą różnorakimi transakcjami. W nauce ekonomii, przy klasycznych teoriach mówi się między innymi o mechanizmie rynkowym. Wtedy chodzi o oddziaływanie różnych elementów składowych, które ostatecznie decydują o funkcjonowaniu rynku.

Rynek opiera się oczywiście na wzajemnym oddziaływaniu popytu oraz podaży. Dokonuje się również obiektywnej oceny wszystkich towarów i usług. Poziom cen to informacja, która będzie odnosić się do tego jakie przemiany dokonują się w gospodarce. Jak mówi nam prawo popytu jak rośnie cena to przy zachowaniu innych czynników popyt będzie malał. W jaki sposób będzie dochodzić do ustalenia się równowagi? Przede wszystkim, jeśli chodzi o nadwyżkę podaży nad popytem to w momencie, gdy nie ma kupujących cena musi iść w dół i w taki sposób oczywiście ta równowaga w jakieś mierze może być odbudowana. Rynek nie będzie jednoznacznym pojęciem.

Jeśli chodzi o zasięg rynków wymienić można lokalne, regionalne, krajowe czy zagraniczne. Ze względu na przedmioty usługi, dobra, czynniki produkcji, kapitał oraz pieniądze. Można wymienić również zasięg hurtowy i detaliczny rynku.

Rynek dóbr oraz usług podzielić będzie można ze względu na przeznaczenie dóbr oraz usług, które są na rynku wypuszczone. Produkty są kupowane przez firmy i potem będą używane do dalszej produkcji. Rynek dóbr oraz usług konsumpcyjnych oferować będzie klientom ostateczne produkty. Rynek pracy to specyficzny rynek czynników produkcji, ponieważ w tym zakresie siła robocza będzie kluczowa. Podażą są osoby, które chcą wykonywać pracę. Rynkiem pracownika będzie moment, gdy więcej jest pracodawców niż poszukujących pracy, natomiast rynek pracodawcy to taki, który charakteryzuje się bardzo dużym bezrobociem, gdy o jedno miejsce konkuruje wiele osób.

Natomiast, gdy weźmiemy pod uwagę rynki kapitałowe świetnym ich przykładem będzie przede wszystkim rynek papierów wartościowych. Opiera się on o obligacje oraz akcje. Obligacje przedstawić będzie można jako bezpieczne papiery wartościowe, natomiast akcja to papier wartościowy, który będzie bardziej niebezpieczny dla inwestora, który idzie w tym kierunku.

W gospodarce bardzo ważnym elementem będzie między innymi konkurencja. Producent musi oferować to co chcą kupować konsumenci. Konkurencja dzieli się na doskonałą, monopolistyczną, oligopol czy monopol.

Konkurencja doskonała to moment, gdy na rynku już dużo firm, natomiast przeciwieństwem będzie sytuacja określona jako monopol a więc funkcjonowanie tylko jednej firmy co w znaczący sposób ogranicza funkcjonowanie rynku. Jedno przedsiębiorstwo ma pełną kontrolę nad tym co dzieje się na rynku, a to sprawia, że może dyktować warunki niekorzystne dla klientów. Sytuacja monopolu blokuje rozwój rynku, miała ona miejsce w okresie gospodarki socjalistycznej, gdy w większości branż funkcjonowały wyłącznie pojedyncze spółki państwowo a inna działalność była uniemożliwiana. W okresie działania gospodarki rynkowej dąży się do tego, by sytuacja monopolu już na rynku nie występowała.

Czytaj więcej jak funkcjonuje marketing internetowy na wolnym rynku: http://marketingbusiness.pl/co-to-inbound-marketing/b_mubv

O serwisie

Portal poświęcony tematyce motoryzacyjnej oraz technologicznej

Jak wybrać odpowiednią felgę?
W jaki sposób poradzić sobie z zawieszeniem?
Jakie wybrać dodatki do wystroju wnętrza?

Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz tylko u Nas.

Black Weekend

wiertarko wkrętarki

farby do wnętrz

Kontakt

kontakt@mogilnocity.pl

Galeria